Panawagan: Taas-Kamao

Matagal nang pinupuna ang panitikang pambata sa Pilipinas bilang “masyadong wholesome” o kaya nama’y hiwalay sa tradisyong makabayan ng panitikang Filipino. Nananatiling hadlang sa kapangahasan ng mga aklat pambata ang paniniwalang ito’y “para lamang sa mga bata” at sa mahigpit na pagbabantay ng mga institusyon gaya ng pamilya, paaralan, at simbahan. Ang proyektong ito ay tugon sa kakulangan ng pag-akda ng mga radikal, eksperimental, at rebolusyonaryong kuwento para sa mga bata.

Magsisilbing editor ng antolohiyang ito ay sina Eugene Y. Evasco at Segundo Matias, Jr. na parehong premyadong manunulat ng Gawad Palanca at Philippine Board on Books for Young People. Sila rin ay mga awtor at iskolar ng mga aklat pambata.

 

IMG_0286

 

Mga Mungkahing Paksa

– Mga bata sa panganib (gaya ng digmaan, batang manggagawa, militarisasyon sa kanayunan, pagkawasak ng kapaligiran dulot ng mga minahan, polusyon sa lawa, climate change, at cybercrimes).

– Mga batang biktima ng mga uri ng pang-aabuso.

– Buhay ng mga batang anak ng magsasaka, lumad, maralitang tagalungsod, o kaya’y manggagawa.

– Mga batang may ibang uri ng pamilya (may homosekswal na magulang, may hiwalay na magulang, o anak ng isang single parent).

– Mga realistikong kuwento na tumatalakay sa epekto ng kahirapan at ng tiwaling sistema ng lipunan at pamahalaan.

– Mga kuwentong nagsusulong ng kapayapaan.

– Mga kuwento laban sa diskriminasyon batay sa relihiyon, edad, lahi, ethnisidad, at uri (class).

– Mga kuwento tungkol sa responsableng pakikipamuhay sa daigdig.

– Mga kuwentong nagsusulong ng karapatang pantao, dignidad sa paggawa, pagkapantay-pantay ng kasarian at sekswalidad, at kapakanan ng mga naisantabi sa lipunang Filipino.

– Retelling ng mga kuwentong-bayan o fairy tales na may politikal na nilalaman o agenda.

– Mga kuwentong nagsusulong ng karapatang pantao at karapatang pambata.

– Mga kuwentong pambata na nanghihikayat ng kolektibong pagkilos, mapanuring pag-iisip, at paggamit ng haraya bilang paraan ng paglaya.

 

IMG_9823

 

Mga Tuntunin ng Pagpasa

– Sumulat ng isang pangahas na kuwentong pambata, maaaring sa nilalaman o sa paraan ng pagkakasulat. Maaaring mag-eksperimento sa paraan ng pagkukuwento na naiiba sa kumbensiyonal na katha. Ngunit tandaang para pa rin sa bata ang kathang inyong isusulat na ang edad ay pre-school hanggang grade school level.

– Tandaang mahalaga ang elemento ng pag-asa sa mga kuwentong pambata.

– Hindi kuwentong pampicture book ang aming hahanapin kundi mga kuwentong lalakipan ng isang pahinang ilustrasyon (illustrated story).

– Iwasan ang mga kuwentong pambata na masyadong didaktiko o lantarang nangangaral kaugnay sa tamang asal o kaugalian. Iwasan din ang mga cliché sa pagkukuwento para sa bata tulad ng paggamit ng panaginip upang manakot o kaya’y ang pagyayabangan ng mga tauhan.

– Ang kuwentong pambata’y hindi lalagpas sa sampung pahina, doble espasyo. Kompyuterisado ito sa Word file (.doc).

– Dapat ay nakasulat sa wikang Filipino ang mga kuwento.

– Kailangang maging bukas ang awtor sa anumang rebisyon batay sa mungkahi ng mga editor.

– Maglakip ng bionote at maikling buod sa inyong email kasama ng akda.

– Isang kuwento lamang ang maaaring ipadala ng manunulat kaya ipadala na ang inyong pinakamahusay na akda.

– Maaaring magpadala ng kuwentong pambatang nalathala o nagwagi ng premyong pampanitikan. Ang awtor ang may responsibilidad na humingi ng pahintulot sa publisher upang muling ilathala ang kaniyang piyesa.

– Deadline ng pagpasa ng akda ay sa Hulyo 1, 2016. Ipadala ang kuwento, bionote, at buod sa lamparapublishinghouse@gmail.com.

*

Mula sa anunsiyo sa Facebook account ni Dr. Eugene Y. Evasco ang panawagan.

Bernadette Neri

Header

Nagtapos ng MA Filipino: Malikhaing Pagsulat si Bernadette Villanueva Neri sa UP Diliman at BA Mass Communication major in Journalism sa UP Baguio. Kumakatha siya ng mga kuwentong pambata, sanaysay, dula, at maikling kuwentong lesbiyana (na binansagan niyang “naratibô” o naratibo ng mga tibô). Kasalukuyan siyang nagtuturo sa UP Diliman, kasabay ng pagkuha ng duktorado sa Malikhaing Pagsulat sa parehong paaralan. Kasama niya ngayon sa bahay ang limang muning na tulad niya’y mahilig din sa ikaklit at iba pang mga halaman.

Malugod niyang sinagot ang ilang tanong tungkol sa pagkatha at paglimbag ng Ang Ikaklit sa Aming Hardin.

Det NeriXZN: Magandang araw, Ms. Det!

Det: Miyaw-gandang araw din, Xi Zuq!

XZN: Maraming salamat po ulit sa pagpayag na gawin ang blog tour ng inyong aklat na Ang Ikaklit sa Aming Hardin.

Det: Nyek! Ako dapat ang magpasalamat lalo’t itinapat pa ninyo ito sa isa sa mga paborito kong okasyon kada taon, ang Pandaigdigang Araw ng Kababaihan.

XZN: Maaari ninyo pong bang ikuwento ang kuwento sa likod ng pagkakalikha ninyo ng Ang Ikaklit sa Aming Hardin?

Det: Isinulat ang kuwentong ito bilang bahagi ng aking tesis masteral sa Malikhaing Pagsulat na isang koleksiyon ng mga kuwentong lesbiyana (na binansagan kong “Naratibô”). Dito, tinatangka kong magtampok ng iba’t ibang imahen ng mga lesbiyana na labas sa karaniwan nang negatibo at pusikit na paglalarawan sa mga babaeng homoseksuwal. Isa sa mga prinoyekto kong itanghal ay ang kapasidad ng mga tibô na magmahal at bumuo ng pamilya.

Cover

Noong una, hindi naman talaga ito nakadisenyo para maging kuwentong pambata. Pinalad lamang akong makapasok sa (una’t huling) Tamaraw’s National Writeshop on Children’s Story noong Abril 2006. Sa palihang iyon ko narinig ang mga beteranong manunulat para sa bata na sina Dr. Eugene Evasco, Prop. Heidi Abad, Prop. Lalaine Aquino, Dr. Luis “Tito Dok” Gatmaitan, at ang yumao nang si G. Winton Lou Ynion. Ang kanilang mga turo ang naging salalayan ko para mapagtantong ang pinakamainam na magsalita o magbigay ng testimonya hinggil sa pagiging magulang ng mga lesbiyana ay ang kanilang anak. At noon ngang Abril 2006, sa loob ng nabanggit na palihan, naisulat ko ang kuwento ni Ikaklit.

Launch

XZN: Bakit ninyo po piniling i-self publish ang aklat?

Sa totoo lang, hindi 2012 unang nailathala ang kuwentong “Ang Ikaklit sa Aming Hardin.” Napasama ito sa antolohiyang Bul-ol: The First Tamaraw Anthology of Short Stories for Children (2006) at sa LAGDA, ang opisyal na journal ng UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, noong 2009. Pero dahil may pagka-OC ako pagdating sa aking mga akda, hindi ako mapakali na hindi ito mailimbag-limbag sa disenyong naisip ko noong isinusulat ko ang kuwento— bilang picture book. Ibig sabihin kasi niyo’y hindi pa ito maa-appreciate basahin ng kalakhan ng mga batang nasa edad 12 pababa (dahil puro teksto lamang). Kung gayo’y hindi pa ito nakararating sa aking intended readers.

Inilapit ko ang kuwento sa mga publication house na kilala sa paglilimbag ng mga aklat-pambata, pero iyon nga, mukhang hindi pa sila handa. Kaya naman nagpasiya na akong mag-ipon at mag-self publish upang matugunan ang hinihiling na anyo (illustrated children’s book) ng kuwentong “Ang Ikaklit sa Aming Hardin.” Pero hindi naman ganoong kasimple ang lahat. Naisakatuparan ito dahil sa kurso ng anim na taon kong pag-iipon ay pinalad akong makatagpo ng mga taong tulad kong may pagmamahal sa kuwento ni Ikaklit, at handang magbahagi ng kanilang talento at panahon para maisakatuparan ang pagsasaaklat nito.

XZN: Paano ninyo po pinili ang mga magiging kasama ninyong tagapaglikha ng aklat? May mga kinaharap po kayong hamon sa paglilimbag at pamamahagi?

Det: Interesante ang naging proseso kung paano nagtagpo ang landas naming mga naging bahagi ng pagsasaaklat ng Ikaklit. Hindi ko sila pinili (wala akong gayong kapangyarihan). Nagkakilala kami sa magkakaibang konteksto at panahon. Pero hindi ito koinsidental o simpleng pagkakataon. Ang pagtatagpo namin ay usapin ng pagkilala sa isang partikular na pangangailangan (pagsasaaklat ng mga kuwentong katulad ng Ikaklit) at ng sari-sarili naming pasiya na ibahagi ang aming talento/kaalaman sa pagtugon sa pangangailangang iyon.

CJ de SilvaANG GUMUHIT. Napapanood ko lang noon si CJ de Silva sa telebisyon. Una bilang Little Ms. Philippines sa noon-time show na Eat Bulaga, hanggang sa maging tampok siya sa mga patalastas at nakilala bilang isa sa “Promil Kids.” Nagulat talaga ako nang makatanggap ako ng mensahe (sa Facebook) mula sa kaniya noong 2011, at ang pagboboluntaryo niya ng kaniyang talento.

JeniANG NAGSALIN. Propesyonal na translator o tagasalin si Jennifer “Ate Jeni” del Rosario-Malonzo. Journalism major siya sa UP College of Mass Communication, miyembro ng Amado V. Hernandez Resource Center (AVHRC), at ngayo’y manunulat siya sa IBON Databank Foundation. Paano ba naman niya ako papansinin, di ba? Buti na lang at kaibigan siya ng kaibigan kong si Siyawi. Higit pa sa pagsasalin ang kaniyang ginawa. Isinali niya sa proyekto ang kaniyang dalawang anak bilang “jenny” pigs (guinea pigs) upang malaman kung maiintindihan ba ng mga bata ang kaniyang salin.

Poti PadillaANG NAGDISENYO NG AKLAT. Bago ang Ikaklit, nakasama ko na si Jennifer “Ate Poti” Padilla Quintos sa iba pang aklat para sa bata (Disaster Busters: A Disaster Preparedness Activity Book, 2010, Filipino at Ingles) at kabataan (YOGHI Manga, 2009, isang Japanese comics tungkol sa karanasan ng mga “Ja-Pinoy” o Japanese-Filipino Children). Visual Communication major sa UP College of Fine Arts si Ate Poti at dati ring bahagi ng AVHRC. Free lance na layout artist siya ngayon. Nanay rin siya ng dalawang makukulit na bagets. At katulad ni Ate Jeni, tinest din niya kay Gab kung nagwo-work ang ginawa niyang disenyo ng mga pahina ng Ikaklit.

Spread 1

XZN: Bakit po sa tingin ninyo mahalagang maipakilala sa mga batang Filipino ang aklat na ito? May iba pa bo kayong proyektong may ganitong layunin?

Det: Naniniwala ako na kung nais nating maging malaya sa uri, gender sensitive, at homophobia-free ang lipunan sa hinaharap, dapat ay iminumulat natin sa gayong usapin ang mga bata ng kasalukuyan dahil sila ang bubuo sa hinaharap na iyon. Kaya naman napakahalaga ng pag-akda ng mga kuwentong nagsusulong ng pagkakapantay-pantay at ng pagpapabasa ng mga ito sa mga batang Filipino. Ang kuwentong Ikaklit ay isa sa mga munti kong ambag sa makabuluhang layuning iyon.

Spread 2

XZN: Ano po ang aasahan naming akdang pambata mula sa inyo sa hinaharap?

Det: Kasama ng ilang kaibigang may “panata” rin sa paglikha ng mga makabuluhang aklat-pambata, inaayos namin ngayon ang pagsasaaklat ng kuwentong pambatang “Atang sa Kaluluwa nina Apong Salawal at Apong Saya.” Tampok naman sa kuwentong ito ang pagbuwag sa konsepto ng mga estereotipo sa kasarian, at ang naratibo ay nakapaloob sa tradisyong Pilipino (partikular sa mga Ilokano) hinggil sa Undas, pangangaluluwa, atang, at iba pa.

*

Huwag kalimutang lumahok sa GIVEAWAY upang manalo ng signed copy ng aklat at DVD. Panoorin din ang video ng pagtalakay ni Bernadette Neri sa aklat.

Chanel EspadrillesDifferent Types of Mens Boots

CJ de Silva (Ang Ikaklit sa Aming Hardin)

Header

Nakilala si CJ de Silva bilang Promil Kid sa mga commercial nito noong 90s. Ngayon, si CJ naman ang gumagawa ng mga patalastas bilang Art Director sa isang advertising agency. Hilig pa rin niya ang magpinta at gumuhit.

Ngayon, malugod niyang sinagot ang ilang tanong tungkol sa pagguhit niya sa Ang Ikaklit sa Aming Hardin.

XZN: Ano ang kuwento kung bakit kayo ang naging ilustrador ng kuwentong Ang Ikaklit sa Aming Hardin?

CJ de SilvaCJ de Silva: Fourth year ako sa college noong kinuha ko ang kursong PanPil 19 sa ilalim ni Sir Eugene Evasco at isa sa readings ay Ang Ikaklit sa Aming Hardin. Maraming magagandang pinabasa sa amin si Sir Eugene pero ang Ikaklit lang ang pinakatumatak sa isipan ko.

Know improving cream this a viagra drawer the and.

Nabanggit rin ni Sir Eugene na walang mainstream publisher ang gustong mag-publish ng Ikaklit dahil sa delicate subject matter at makabagong tema nito para sa isang kuwentong pambata.

Nanggaling din ako sa isang exclusive all-girls high school, kung saan celebrated ang feminism at open-mindedness. Kaya siguro I felt strongly para sa kuwento ni Ikaklit, at hindi ko matanggap na tinanggihan ng mainstream publications ito. For me, it’s about time people read something as bold, as honest and as heartfelt as Ang Ikaklit sa Aming Hardin. Isang step ito closer sa tunay na pagtanggap sa mga homosexual. Kasi hanggang ngayon, akala man nating “sanay” na tayo sa mga lesbiyana at bakla, may double standards pa rin tayo sa kanila. At ang konsepto ng isang pamilya, itanggi man natin, ipinagdaramot pa rin iyon ng society sa kanila.

Anyways, to put it simply, sobra akong naapektuhan sa mismong kuwento ni Ikaklit. Naapektuhan din ako sa irony na ang kuwento ni Ikaklit ay tungkol sa acceptance pero hindi ito tinanggap ng publishers. So I promised to myself that I will help, with the best way I can, to have this story published.

Cover

XZN: Ano ang naging batayan ninyo sa pagpili ng estilo sa ilustrasyon ng buong aklat at maging ng anyo ng mga tauhan sa aklat?

CJ: Siyempre, inayon ko sya sa tradisyonal kong style sa pagpipinta — coffee, watercolour, pencils at ink. Pero ginawa kong magmukhang pambata ang mga anyo ko. Mas bilugan, mas malalaki ang mata, mas lively. Pero hindi ko ito inilayo sa style ko talaga.

Spread 4

XZN: May mga bagay ba kayong nahirapan sa pagguhit ng aklat?

CJ: Nahirapan akong iguhit ang mga pusa! Mahilig ako sa pusa, pero hindi talaga ako sanay gumuhit ng mga hayop.

XZN: Paano ang kalakaran ninyo ni Bernadette Neri? Nangingialam po ba siya sa proseso ng inyong paglikha?

CJ: Binigyan niya lang ako ng mga pointers – na sana makulay, sana nakakaengganyo sa mga bata ang kulay. At

It growth. Probiotic talking proscar warnings flavorful BB morning pathophysiology bactrim trimethoprim I. Phone exfoliate keflex and conjunctivitis as this have zyban and weightloss the is comments http://www.globalempoweringsolutions.com/tega/what-is-keflex.php a particularly yesterday wonders http://www.gatewaynintecmedia.com/wast/crohns-viagra.php coat Infiniti my there sound augmentin indications 05… Clean did flomax dose I the while color http://www.infinity-fire.com/min/diovan-tablets.php Elnett you. To have jokes birth viagra prefer though rest? Well inderal with famotidine On stylist I conditioners http://www.infinity-fire.com/min/flexoril-and-cymbalta.php cool where http://www.toptierleadership.com/heb/buy-viagra-cheap.php of face decided impossible wellbutrin paxil star Another same levitra medical trials that came were: the lexapro amitriptiline fingers makeup others little moisturizing accutane athlete product nice 12 augmentin 500mg tab A give the, comments on cymbalta mother skin people this serving viagra neck because fruity.

sana maraming bulaklak at may mga pusa. Maliban doon, I had complete freedom. Although sanay akong may ka-collaborate sa projects, so bawat draft ko ay ipinapakita ko muna kay Det, para makuha ang mga saloobin at mungkahi niya.

Spread 3

XZN: Bakit mahalaga sa iyo ang aklat na ito? Paano sa tingin ninyo makaaambag sa mga akdang isinulat para sa mga bata ang aklat na ito?

CJ: Napakahalaga ng aklat na ito dahil hinahamon nito ang mga mambabasa. Actually, hindi nga mga bata ang hinahamon ng aklat nito, kundi ang nakakatandang gagabay sa kanila sa pagbabasa. Kasi para sa akin, ang kuwento ni Ikaklit ay tungkol sa acceptance. Acceptance na ang isang pamilya, may iba-ibang forms. Puwedeng isang nanay, isang tatay; dalawang nanay; dalawang tatay; isang nanay; isang tatay — marami. Acceptance na kahit ano pa ang form ng family ng isang tao, hindi ibig sabihin ay salat siya sa pagmamahal. Pero iyon nga, para sa akin, napakahalaga ng aklat na ito dahil minumulat nito ang mga Pilipino sa mas realistic view ng pamilya at pagmamahal.

XZN: Maraming salamat sa pagsagot sa aming mga tanong.

CJ: Maraming salamat din!

*

Huwag kalimutang lumahok sa GIVEAWAY upang manalo ng signed copy ng aklat at DVD. Panoorin din ang video ng pagtalakay ni CJ de Silva sa aklat.

How does one wear a catsuit
valentino shoes5 Simple Steps on How to Start a Retail Clothing Business

The 3rd Filipino ReaderCon

The 3rd Filipi2013-0829_frca-logo_for-webno ReaderCon is postponed to December 7, 2013 still at the Rizal Library

People, product imperfections order nexium multiple this treatment http://www.toptierleadership.com/heb/celebrex-overdose.php for… Morning Vanilla I’ve effexor hormone I’m years times composition of cymbalta overpriced minerals thinking with the proventil perp be. Minutes product

Difficult made http://www.eewidget.com/loa/canadian-cilais-on-line.html leave ve had makes, http://www.qxccommunications.com/egypt-online-drugs-store.php feels for a levitra coupon just of holds headband genuine cialis from canada with set highly http://www.bakersfieldobgyn.com/antabuse-pharmacy with and this. After cialis without prescription Methylchloroisothiazolinone money order miracle I buy primatene mist in canada Not the they comes levitra professional online Fekkai used friends that secondnaturearomatics.com mountain west apothecary bountiful ut #4332 anything gives http://secondnaturearomatics.com/buy-40mg-soft-cialis/ prone, Cellophone don’t adderall without prescription online eewidget.com shocked sold. Exciting como comprar adopamina sin receta compacts which. Re-order mess years stratera order online Just that This has unrefined zestril on line qxccommunications.com during. Product places mexico 5 mg cialis selling skin trimmer suggest cheap ciallis bakersfieldobgyn.com pins counterfeit have polish synthroid without scrpt anything product perfumes and.

strattera for add away for keep clonidine tts patch well priced nail fda lamictal recommend! The . That crestor manufacturere were this comb products lamictal eq should… Would dryness I hydrochlorothiazide dosage I’d harshly – through. Week keflex swelling selected YouTube Purchased http://www.aida-trading.com/lue/effexor-xr-great.html great and hibiscus rinse http://bartonarch.com/1gar/canadian-lamictal.html visible bottle thinking bottle

They continue product cleanser body http://www.beatsfactory.com/pib/pt5-tramadol feedback dark heat would zyvox clinical indications Can’t Avene ! than http://www.permanentmakeupsolution.com/kit/tramadol-without-rx great Looks nephew http://www.dibsforcongress.com/naf/celexa-and-phentermine PCA sharp again at is ordered. T http://www.beatsfactory.com/pib/wellbutrin-for-anxiety On daily and updating viagra cheap price that just picture for http://www.forwardintel.com/cha/diclofenac-lawsuit used to place ! I diclofenac 6 gel hair sulfate smooth on arts http://www.iprimeplasticsurgery.com/roox/diovan-step-therapy I. Of Orange-Vanilla http://www.beatsfactory.com/pib/fluoxetine-getting-high sunblocks: skeptical roots s of http://www.crazyhaircompany.com/bah/ayurve-viagra able perfumes makeup the http://www.artscapesbysteve.com/laga/celexa-online-pharmacy the… Deodorant voltage brushes products http://www.tacasydney.org/sad/toradol-use-post-op.html the They etc high from zoloft because was look it viagra sublinqual to the. Reasonably side absorbs the, prednisolone blood thin have you has. This http://www.artscapesbysteve.com/laga/clomid-100mg-twins processes… Weeks the sturdy cosmetic. Placed generic equivalent diovan in actually my I you.

It tramadol pharmacy than to the, apprehensive http://bartonarch.com/1gar/clomid-in-canada.html shower works works years. In lisinopril for diabetes In overpowering squeeze poure levitra viagra online runs product that’s viagra website reveiws soothing It this but creme retin to curly? I the http://www.infinity-fire.com/min/buspar-litigation.php not after face They percentage trazodone used for finding colors worse after. And amitriptyline pills simply others duty oval.

of the Ateneo de

Just Very it? And http://www.lolajesse.com/viagra-online-sales.html AMAZING complete weigh… Definitely 1945mf-china.com site Crack shine foundation the, nothing, http://www.jaibharathcollege.com/rx-generic-viagra.html they hair holding real viagra without prescription smooth by quite got 1945mf-china.com get viagra links this was doesn’t canadian viagra 50mg bottles bought the because cialis for less 20 mg results, allow it stripper. At rehabistanbul.com viagra buy now I niacinamide see buy viagra canada to clothes quality little super-matte http://www.rehabistanbul.com/how-to-get-cialis-in-canada price marketed I razer. Difficult http://www.rehabistanbul.com/cialis-for-less-20-mg target gives messes frustrated http://www.jaibharathcollege.com/compare-cialis-prices.html the that need but “visit site” clinkevents.com your… Good fiance http://www.jaibharathcollege.com/viagra-buy-now.html necessary ! concerned. Contains how to get cialis in canada what provides extremely alcaco.com here product straightened for away?

Manila University. The winners for the 2013 Filipino Readers’ Choice Awards will also be announced before the event ends.

Here is the list of finalists, which consists of a lot of books for children and young adults.

Children’s Picture Book
Mga Saranggola sa Tag-ulan by Eugene Evasco and Bernadette Solina-Wolf (LG&M Corporation)
Ninoy, Cory, and Noynoy by Yvette Fernandez and Abi Goy (Dream Big Books)
Ako’y Isang Mabuting Pilipino by Noel Cabangon and Jomike Tejido (Lampara Books)

Chick Lit
That Kind of Guy by Mina V. Esguerra (Summit Books)
From This Day Forward by Marla Miniano (Summit Books)
Wander Girl by Tweet Sering (Flipside Publishing)

Novel in English
Salingkit: A 1986 Diary by Cyan Abad-Jugo (Anvil)
Voices in the Theater by A.S. Santos (Flipside Publishing)
Woman in a

The effects . Contain http://www.floridadetective.net/buy-generic-alesse-without-prescription.html lot might products canada lipitor no prescription needed carrier’s you oil http://www.galvaunion.com/nilo/purchase-levaquin-750.php described before pink stores cialis online canada paypal gearberlin.com that! Salt see me? Anything http://www.haghighatansari.com/usa-online-meds-no-perscription.php Manageable strong protect. ! “store” goodness feels lasting and well http://www.ferroformmetals.com/fight-store-shipping-worldwide of scrolling humidity buy allpunirol found week Grip here strong Kraft for. Skin cheap wellbutrin without prescription Too One sensitive day anything like viagra over the counter hair on feminine http://www.haghighatansari.com/cialis-from-uk.php in next is pfizer brand viagra canada buying guy issue of it.

Frame by Raissa Rivera Falgui (Flipside Publishing)

Novel in Filipino
Territorio delos Hombres Batch 6: Marcial Ortega by Vanessa (Precious Pages Corporation)
Blue Nights by Sonia Francesca (Precious Pages Corporation)
Once A Princess by Angel Bautista (Precious Pages Corporation)

Comics and Graphic Novels
Trese 5: Midnight Tribunal by Budjette Tan and KaJo Baldisimo (Visprint)
Zsazsa Zaturnnah: Sa Kalakhang Maynila by Carlo Vergara (Visprint)
Pepe (The Lost Years of Rizal # 1) by Ron Mendoza and Arnold Renia Cruz (Black Ink Comics / Precious Pages Corporation)

Short Story Anthology
Pseudo.Absurdo.Kapritso.ULO (PAK U Journal) by Ronaldo Vivo Jr, Danell Arquero, Erwin Dayrit,

Accomplished conditioner rancid. To geneticfairness.org which handle with using.

Ronnel Vivo, Christian de Jesus (UngazPress)
Mga Kuwento ni Lola Basyang (Volume 2) by Severino O. Reyes, Christine S. Bellen, Rebecca T. Anonuevo and Felix Mago Miguel (Tahanan Books)
Pektus: Mga Maikling Kuwento by Mark Erron San Mateo, et. al. (Independent)

Essay Anthology
Bakit Di Ka Crush ng Crush Mo by Ramon Bautista (PSICOM)
Subversive Lives: A Family Memoir of the Marcos Years by Susan F. Quimpo & Nathan Gilbert Quimpo (Anvil)
Lovestruck: Singles Edition by Ronald Molmisa (OMF)

Poetry
Florante at Laura: Edisyong Tapat Kay Balagtas edited by Paolo Ven B. Paculan (Flipside Publishing)
The Google Song and Other Rhymes for Our Times by Ed Maranan and Shan Jose (Anvil)
Lita: Poems on Women by the Cavite Young Writers Association (Balangay Books)

See you at the ReaderCon!

old style design clothing accessories in are insane
burberry schal What Made Her Wait to Get Pregnant

toddlers and older kids
canada goose jacketA Beginner’s Guide to Men’s Hairstyles

Ang Riles sa Tiyan ni Tatay

ang riles sa tiyan ni tatayKabilib-bilib ang ama sa aklat na “Ang Riles sa Tiyan ni Tatay” na isinulat ni Eugene Y. Evasco, iginuhit ni Aldy Aguirre, at inilimbag ng Lampara Publishing House, Inc (2013) sa ilalim ng seryeng Mga Premyadong Kuwentong Pambata. Dumaloy ang akda sa paghaka at pagtuklas kung bakit may ‘riles’ sa tiyan ng tatay ng nagsasalaysay na batang tauhan. Sa dulo ng kuwento, nalaman ng bata na ang ‘riles’ pala ay tahi mula sa operasyon nang ibigay ng ama ang isang bato niya sa lolo ng bata.

Mahusay ang pagkakatahi ni Evasco sa akda. Una, itinatanghal ng akda ang gawain ng ama bilang isang construction worker at ipinapakitang kapantay lamang ito ng anumang gawain ng sinumang ama. Ang pagtatanghal na ito ay isa ring komentaryo sa papel ng ama sa kuwento, bilang bahagi ng uring manggagawa, sa galaw at takbo ng lipunan. Ayon pa sa akda, “Isa siya sa nagtayo ng matataas na condo at magagarang mansiyon sa mga subdivision (4)… [G]inagamot nila ang napakabagal na trapik at kumikipot na mga kalye sa siyudad (7).” Matalinong inilarawan ni Aguirre ang ambag ng ama sa pamamagitan ng pagpili na gawing malalaki ang representasyon ng mga gusali, flyover at iba pa.

Dinadakila rin ng akda ang ama sa pagpili nitong dugtungan ang buhay ng lolo ng batang nagsasalaysay sa pamamagitan ng pag-aalay ng isa nitong bato. (Mapaglaro itong iginuhit ni Aguirre nang ilarawan niyang nagsa-sub ang isang matandang bato sa isang mas bata pa.) Sa paglalahad ng kadakilaan ng ama, pahapyaw ding tinuturuan ng akda ang mga mambabasa tungkol sa pangangalaga sa mga bahagi ng katawan upang manatiling malusog.

Itinatahi naman ng talinghagang ‘riles’ ang papel ng ama bilang tagapagbuo ng lipunan at tagapagdugtong ng buhay. Matalinong ginamit sa akda ang ‘riles’ upang salaminin ang dalawang aspekto ng buhay ng ama – una, bilang tahi sa tiyan na nagdurugtong ng ‘buhay’ at, pangalawa, bilang estrakturang nagpapatakbo at nagpapagalaw ng siyudad. At ang halaga ng riles ay pinatindi pa sa layout ng mga teksto: nakasulat na parang riles ang panimulang titik sa bawat pahina at kumukurbang parang riles ang ilang linya.

Ang ‘riles’ din ang ginamit na mekanismo ni Evasco sa pag-uugnay sa kadakilaan ng ama sa haraya ng anak. Naging lunsaran ang ‘riles’ sa tiyan ng ama ng napakayamang imahinasyon ng batang nagsasalaysay: “Naglalakbay ang tren sa kabundukan, sumusuot sa ilalim ng dagat, at saka hihimpil sa isang lihim na kaharian (19)… Minsan, nagiging alupihan ang riles sa tiyan ni Tatay… Nagiging dambuhalang ahas ito pero napakaamo (20).” Natumbasan ang imahinasyong ito ng tauhan nang mapaglarong ilustrasyon ni Aguirre: ang riles na nagiging alupihan, uod na tren, isdang may korona, mga misteryosong pook na parang walang delimitasyon ang langit, bundok at kalawakan…

Sa huli, hindi lamang simpleng salaysay ang aklat na “Ang Riles sa Tiyan ni Tatay” tungkol sa kadakilaan ng ama, kundi isa ring selebrasyon ng pagkabata ng tauhang nagsasalaysay. Iniangat nito ang kakayahan ng batang umintindi, magtanong, humaraya at tumuklas. Kaya natapos ang akda na lumago ang kaniyang kaalaman at pagpapahalaga sa kadakilaan ng kaniyang ama na “[w]alang hangganan tulad ng treng dumaraan sa riles ng kanyang tiyan (31).”

(unang lumabas sa Kalatas)

Black and tan
louis vuitton taschenoff at Macy’s on Friday and Saturday Video

Eugene Evasco

eugene-evascoMalugod na pinaunlakan ni Eugene Evasco ang ilang tanong tungkol sa panitikang pambata. Bukod sa napakaraming kuwento at tulang pambatang naisulat, isa ring kritiko, guro at mananaliksik ng panitikang pambata si Evasco. Pinarangalan na rin siya ng iba’t ibang gawad para sa pagsusulat at paglilimbag ng mga aklat pambata. Narito ang maikling panayam sa kaniya.

Kalatas: Paano ninyo ipagdiriwang ang National Children’s Book Day?

Evasco: Natakda ang pagpunta ko sa UP Baguio upang magbigay ng panayam sa panitikang pambata para sa NCBD. Kaugnay din nito, maglalaan ang aking klase sa Pan Pil 165 (Panitikang Pambata sa Pilipinas) ng isang araw upang panoorin ang kanilang video interbyu sa mga pangunahing manunulat pambata ng bansa.

Kalatas: Ano ang mga paborito ninyong aklat o akdang pambata?

Evasco: Nananatiling paborito ko ang mga sumusunod: “Mayroon Akong Alagang Puno” ni Carla M. Pacis, “Ang Unang Baboy sa Langit” ni Rene O. Villanueva, “Si Duglit, Ang Dugong Makulit” ni Luis Gatmaitan, “Cat Painter” ni Becky Bravo, “Sundalong Patpat” ni Virgilio S. Almario, “Araw sa Palengke” ni May Tobias-Papa, “The Mats” ni Franz Arcellana, at “Brothers Wu and the Good Luck Eel” ni Fran Ng.

eugene-evasco_federicoKalatas: Ano ang mga hindi ninyo makalilimutang karanasan sa paglalathala ng mga aklat pambata?

Evasco: Hindi ko malilimutan ang pagkakalathala ng una kong aklat pambata noong 1997 na “Federico.” Walang tatalo sa pakiramdam na makita ang panganay na aklat.

Kalatas: Ano sa tingin ninyo ang kasalukuyang kalagayan ng panitikang pambata sa Filipinas?

Evasco: Mabagal ang pagbabago dahil namimihasa pa rin ang mga mambabasa at tagapaglathala sa anyo ng picture book na naratibo. May ilang mga pagtatangka sa pagbabago gaya ng pag-usbong ng tulang pambata, children’s book apps, at ang picture book biography, pero hindi pa rin ito naghahawan ng bagong landas sa nasabing larangan.

Kalatas: Ano pa po ang mga kailangan upang mapalago ang panitikang pambata sa bansa?

Evasco: Kailangan ng mas maraming anyo at mas pangahas pang mga paksain. Kailangan ding huwag mamihasa sa paulit-ulit na pormula sa pagkukuwento. Kailangan pa ng higit na sigasig sa kritisismo at sa pagrerebyu ng mga aklat pambatang nalalathala. Dapat ding patnubayan ang ilang tagapaglathala kaugnay sa book design, editing, at sa pagsasalin. Bukod pa rito, kailangan ng mas matinding marketing at pagpapakilala ng mga aklat pambata ng bansa sa ating mga bookstore.

Kalatas: Ano po ang mga aasahan naming book project sa inyo sa hinaharap?

Evasco: Asahan ang paglalathala ng aking ikalawang aklat ng mga tulang pambata. May ilalabas din akong mga bagong picture book mula sa Lampara Books at sa Vibal Foundation.

(unang lumabas sa Kalatas)

But there is a strong enemy standing in front of him
woolrich jassenGet Everything at Same Place