Dinosaur Pop-up Activity Book

Isa marahil sa mga di-gaanong inilalathalang uri ng aklat pambata sa ating bansa ang mga interactive book. Ito ang mga aklat na nangangailangan ng pakikilahok ng mga mambabasa, bukod sa pagbabasa ng teksto at ilustrasyon. Ilan sa mga halimbawa nito ang flap books, pop-ups, at touch-and-feel books.

Ang Dinosaur Pop-up Activity Book (Adarna House, 2006) na isinulat at iginuhit ni Jomike Tejido ang isa sa mga hindi malilimutang interactive book na inilathala para sa mga batang Filipino. Kilala si Jomike Tejido sa paglikha ng seryeng Foldabots Toy Books at mga aklat pambata na hindi lamang nagsasalaysay, kundi naghihikayat din sa mga mambabasa na makilahok sa ibang paraan.

 

IMG_20160421_012840

 

Nabubuhay na mga Dinosaur

Itinatampok ng aklat ang limang dinosaur, at mayroong maiikling pangungusap at talatang sinasabi ang batayang impormasyon tungkol sa bawat isa. Madaling maunawaan ang mga ito dahil sa simpleng paraan ng pagkakasulat.

At kapag nagupit at naidikit na ang mga bahagi ng bawat dinosaur, nabubuhay ang mga ito! Makatotohanan pa ang ilustrasyon ng mga dinosaur, na ang isang bahagi ay nagpapakita ng panlabas na hitsura habang ang kabila ay ang kalansay. Mayroon ding mga nakatutuwang pagpapatawa sa ilang paglalarawan sa mga katangian ng mga dinosaur.

Ngunit ang mas nakamamangha ay  kung paano pinag-isipan ang pagiging pop-up ng aklat mula sa kung ano lamang sa panahong iyon (at marahil, sa ngayon) ang kayang paraan ng paglilimbag ng mga aklat dito sa bansa.

Sa kasamaang palad, ilang taon na ring ‘patay’ ang Dinosaur Pop-up Activity Book!

 

IMG_20160421_013026

 

Buhayin ang Dinosaur

Kaya sana ay magkaroon ng bagong edisyon ng Dinosaur Pop-up Activity Book. Bukod sa marahil pag-update ng mga impormasyon (kung mayroon mang kailangan), mainam din na ibahin ang tigas at uri ng papel at pag-isipan pa ang pagkakaayos ng mga pahina (dahil mayroong lamang kaunting kalituhan kapag hindi pa nagugupit at naididikit ang mga dinosaur).

Ang mas kailangang baguhin siguro ay ang pagkakasulat dahil mayroong mga paggamit ng pandiwa na hindi ganoon madulas pakinggan. Tingnan, halimbawa, ang deskripsiyon sa brachiosaurus.

 

IMG_20160421_012951

 

Sana ay muli ngang buhayin ang Dinosaur Pop-up Activity Book. At mas dumami pa sana ang mga interactive book na likha ng mga Filipino para sa mga batang Filipino. Hindi ba’t nakatutuwang makakita rin ng pop-up ng mga katutubong hayop natin o touch-and-feel ng iba’t ibang habi o lala natin?