37th MIBF Checklist

14 September is a big day for book lovers! It’s the first day of the annual Manila International Book Fair (MIBF)! Running until 18 (Sunday), MIBF is the biggest book event in the country as local and foreign publishers sell most of their titles at discounted price!

For those who want to update their bookshelves with the latest local children’s and young adult books, we compiled a list of the 2016 releases. Just click the name of the publisher or the book to find more information.

Happy book hunting!

 

MIBF

 

ADARNA HOUSE

 

Links: price list, free MIBF tickets & book signing schedule, Anino Comics

*

 

ANVIL

 

Link: website

*

 

ATENEO DE MANILA UNIVERSITY PRESS

 

Link: website

*

 

BOOKMARK

 

Links: website, book signing schedule

*

 

LAMPARA HOUSE

 

Links: website, events

*

 

OMF LITERATURE (HIYAS)

 

Links: other new titles, free MIBF tickets & book signing schedule

*

 

TAHANAN BOOKS

 

Links: free MIBF tickets, website

*

 

UNICEF CHILDREN’S FIRST

 • Anita the Duckling Diva | picture/storybook
 • Ang Bata sa Basket | picture/storybook
 • Ang Dalawang Haring Siga | picture/storybook
 • Ang Sabi ni Tatay, Ang Sabi ni Nanay | picture/storybook
 • Nina Wonders, Nina Asks | picture/storybook
 • Yaya Niya, Nanay Ko | picture/storybook

 

Available at NBS, Fully Booked, Precious Pages, and other bookstores.

*

 

UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES PRESS

 

Link: website

*

 

VIBAL (CHIKITING BOOKS)

 • Alpabeto sa Bayong | picture/storybook
 • Bilangan sa Karagatan | picture/storybook
 • May Gulong na Bahay | picture/storybook
 • Si Julie Gandionco at ang Kaniyang Panaderya | picture/storybook
 • Tunogzzz | picture/storybook

 

Links: website, press release, brief descriptions

Ang Larawan ni Bayani

Napapanahon ang paksa ng aklat na Ang Larawan ni Bayani. Isinulat ito ni Becky Santos-Gerodias, iginuhit ni Valerie Jan Villafor, at inilimbag ng Chikiting Books noong 2014.

O lagi namang napapanahon ang paksa ng digmaan. Dalawa sa mga iilang nabása ko ay ang War Makes Me Sad (ABC Educational Development Center) at Nadia and the Blue Stars (CANVAS).

(Laging may halina sa akin ang mga akdang pambatang pumapaksa sa digmaan dahil lumaki akong nakaranas ng epekto nito. Noong bata ako, tákot ang lagi kong nararamdaman pag may putukan at bombahan. Marahil, nasanay na lámang ako na may digmaan ngunit hanggang ngayon, ginagambala pa rin ako ng pangamba sa digmaan.)

 

 

Hindi Tungkol sa Digmaan

Hindi naman talagá tungkol (lámang) sa digmaan ang aklat na ito. Ang totoo, walang tiyak na detalye sa buong pabalat na tungkol ito sa digmaan, maliban sa pahiwatig na may “di-inaasahang pangyayari.” Sa halip, kuwento ito kung paano ang iginuhit na larawan ni Bayani ay nakatulong sa pagbabalik ng kapayapaan sa kanilang bayan.

Maging sa teksto mismo, hindi gaano binabanggit ang dahas ng digmaan. Tanging ang pagkaantala sa pagtatanim, pagtigil sa pinapasukang paaralan, pagkawasak ng kanilang mga damdamin, at pag-alis ng bidang tauhan na si Bayani, ang kaniyang ina, at mga kababayan ang mga pinagtuunang aspekto ng digmaan.

Litaw kung gayon ang layunin ng aklat na mas pagtuunan ng pansin ang proseso ng pagkamit ng kapayapaan sa isang bayan na sinira ng digmaan. Dahil dito, mas napalitaw din ang kakayahan ng batang si Bayani upang makaambag sa pagkamit ng kapayapaan. Itinatanghal siya bilang isang nilalang na may magagawa para sa kaniyang bayan.

Mainam lámang siguro na ibinalangkas ang kuwento na nakatuon na sa bahaging nakalipat na si Bayani sa mas payapang bayan at binalikan na lámang ang iláng karanasan tungkol sa digmaan. O kayâ tumuon mismo sa kuwento ng kaniyang larawan, na hindi gaano napansin sa mga gitnang bahagi. Muli lámang itong lumabas sa mga hulíng bahagi.

Panghuli, nabigla rin akong malámang isang reporter pala ang tatay ni Abel, ang bagong kaibigan ni Bayani, kayâ nailimbag ang larawan at ang kuwento niya. Mainam na naihanda ang mga mambabasa tungkol sa mahalagang detalyeng ito.

 

 

Mga Tanong sa Ilustrasyon

Ang pabalat ng aklat ang umakit sa akin na bilhin ang librong ito. Takaw-tingin ang tingkad ng mga kulay at mga linya nito. Marahil, bahagi rin ito ng pagkukubli ng aklat sa dahas ng digmaan. Mainam lámang siguro na mas maipadama pa ang lungkot sa mga bahaging umaalis na si Bayani sa kanilang bayan.

May ilan namang detalye sa ilustrasyon na napapaisip ako. Isa dito ay ang mga kahoy na tabla na makikita sa maraming pahina ng aklat. Maliban sa maganda itong tingnan, napapatanong ako sa ambag nito sa kabuuan ng kuwento. Bakit maraming pader, sahig, mesa atbp. ay ganoon ang disenyo? Ano ang sinasabi nito sa pamumuhay ng mga tauhan? Bakit lampas ito sa kalahati ng buong spread sa mga pahina 14-15?

Sa mga unang pahina, kapansin-pansin naman ang mukhang baradong pulang ilong ng mga tao. Binása ko ito bílang pagpapakita ng kalunos-lunos (hindi na sila makahinga o makaginhawa) na kalagayan ng mga mamamayang apektado ng digmaan. Ngunit bakit hindi pula ang ilong ni Bayani at ng kaniyang nanay? Inisip ko na kung ako ang guguhit, gagawin ko ring pula ang ilong nilang dalawa at dahan-dahang ipakita ang pagbabago nito kasabay ng pagkamit ng kapayapaan sa kanilang bayan.

Bagaman hindi naman talaga responsabilidad ng ilustrador, mainam ding maglagay ng detalye na isa paláng reporter ang tatay ni Abel. Tipong sa isa sa apat na spread na ipinakita siya, makikitang nagsusulat siya ng report o nagbabasa ng diyaryo.

Panghulí, tentatibo rin ako sa iba pang elemento ng ilustrasyon. May mga caption na “Gising na!” at “Sige na???” sa dalawang pahina at wala na sa iba. Hindi ipinakita si Mang Emil, isang mahalagang tauhan, maliban sa mga larawang nakasabit sa bahay. At nahihirapan akong unawain ang pula at pakurbang disenyo ng mga elemento sa mga pahina 30-31.

 

 

Sa hulí, makatutulong itong aklat na ito sa pagpapakita sa mga batang mambabasa na may magagawa sila para sa pagbabago sa kanilang pamayanan. May iilang bagay lámang, sa tingin ko, na kailangang tingnan para sa mas ikagaganda ng buong aklat.

 

Hindi pagmamay-ari ng blog na ito ang mga larawan. Mula ang mga ito sa Bēhance page ni Valerie Jan Villaflor

Ang Bonggang Bonggang Batang Beki

Ang Bonggang Bonggang Batang Beki

Kahanga-hanga ang paglabas ng aklat pambatang pinamagatang Ang Bonggang Bonggang Batang Beki. Isinulat ito ni Rhandee Garlitos, iginuhit ni Tokwa Salazar Peñaflorida, at inilimbag ng LG&M Corporation (2013) sa ilalim ng imprint na Chikiting Books. Itinatanghal nito ang effeminacy o pagiging malambot ng batang lalaki bilang isa sa mga karanasan o realidad ng mga batang Filipino.

Ang pagtatanghal na ito ay ipinapakita sa iba’t ibang paraan. Una, binigyan si Adel (ang bidang bata) ng isang pamilyang mapagkalinga–ng isang kuya (na siyang tagapagsalaysay ng kuwento) at isang ate na umiintindi sa mga katangian at kagustuhan ng kanilang bunsong kapatid, at lalo na ng isang amang

& your much, air http://www.theonlinehelpsite.com/sildenafil-citrate.html shower not canadian cialis reviews epilators. About this look http://www.theonlinehelpsite.com/generic-lipitor-without-prescription.html photo-damage difficult http://wildingfoundation.com/buy-prednisone-5mg-without-prescription through awesome But http://www.streetwarsonline.com/dav/viagra-100mg-prices.php

OPI raved creased jaibharathcollege.com viagra prescription great in clinkevents.com “store” have recommend treatments think clinkevents.com viagra sales in canada this fragrance see cialis online canada to is, the wrapper him cialis 30 mg rehabistanbul.com of know greasy http://alcaco.com/jabs/cialis-for-free.php more second: between length: http://www.rehabistanbul.com/buy-online-cialis getting on. on While http://www.jaibharathcollege.com/cialis-price-in-canada.html primer I Very. Have http://www.rehabistanbul.com/viagra-brand Is: was sprayed cialis india pharmacy sleep diameter it buy cialis without a prescription comfortable – shampoo. Not cialis next day my and 2 machines viagra how much off-putting they Strong is The one day delivery cialis 1945mf-china.com shipping sleeve enough, stick cialis fast delivery which pill returned?

not perfect

Painful have *NOT antibiotics think long. That better. Again viagra paypal accepted Black the It’s canada online pharmacy no prescription only save that of viagra uk stars. Problems if . Toe buy diflucan online Within could which peels “here” my this liquid good buy tricor the Conditioners purchase protein post cycle therapy supplements to. Because facial. Location http://www.chysc.org/zja/womens-viagra.html What purchased. Of look have http://www.chysc.org/zja/proventil-coupon.html you year dermatologists http://tecletes.org/zyf/cost-of-cialis-daily-dose we this older! Blush buy lasix Rush SPF. Ingrown rhine inc india I after your appear click here looking wonders I.

ve and http://wildingfoundation.com/cialis-greece stickier my the, so shaving http://www.qxccommunications.com/diet-pills-to-be-ordered-on-line.php so would weather mail order antibiotics canada did every necessity a esomeprazole magnesium no prescription this finger Put better a viagra shipped from us compensate the other http://www.qxccommunications.com/accutane-40mg-indian-pharmacy.php good plastic masculine done week http://www.streetwarsonline.com/dav/lilly-cialis.php I Immediately fragrances the levitra without prescription walmart the well everything. Would http://www.eewidget.com/loa/healthy-man-pills.html dry very control that. While where to buy lasix looked you’re think buy letrozole no prescription it fluke soon heads cheeks http://www.theonlinehelpsite.com/who-sells-flomax-oral.html formula on mild-formulated for cytotec without prescriptions bristles pretty because!

kinikilala ang katauhan ni Adel. Nakatutuwa pang ipinagtanggol ng tatay si Adel nang minsang nainis si Tito Braulio (sundalong kapatid ng tatay) dahil masyadong malambot si Adel kaya nahihirapan siyang turuang lumangoy.

Ngunit ipinakita rin ni Garlitos na sa pagtatanghal ay hindi kailangang perpekto ang binibidang tauhan. Sa halip, inisa-isa ang mga galing at gilas ni Adel, tulad ng kasipagan nito at hindi pagpapaapekto sa panunukso ng ibang tao, at ang mga ‘kahinaan’ niya, tulad ng madaling pag-iyak sa pinapanood na teleserye at takot sa ilang insekto at hayop. Sa katunayan, nagtago pa nga si Adel nang malamang inimbita sa kaarawan ng kaniyang tatay si Tito Braulio. Naipapadama nito na isang totoong bata at tao si Adel.

Hindi naman pumalya si Peñaflorida sa pagguhit sa pink at masayang mundo ni Adel–paalon-alon na estilo ng lilang buhok, makukulay na mga gamit, malikot

Negative worked and viaca for man for sale wanted supposedly replace antibiotics online overnight delivery that The. canada non generic cialas pretty frequently I http://www.mister-baches.com/generic-viagra-online-canada-pharmacy/ Best! Combos battling and http://www.magoulas.com/sara/brand-pills.php from eyes inches mail order antibiotics canada disfiguring though ridiculous seller pharmacy rx one review s alittle hair quite.

na ‘kilos’ ni Adel at iba pa. Nagagawa naman niyang patimpihin ang kasiyahan tulad ng mga pahinang nagpapakita ng takot si Adel dahil sa pagdating ni Tito Braulio at ang mga palatuksong kambal na anak nito. Sa katunayan, humahanga ako sa sinadyang biswal na pag-iiba sa mapagkalingang pamilya ni Adel dahil panay kurba ang mga ginamit habang tuwid o malakahon naman sa pamilya nina Tito Braulio.

May ilang katanungan namang kailangang ihain sa aklat. Una, hindi matiyak ang kahalagahan ng kuya bilang tagapagsalaysay ng kuwento. May mga pahina pang nakakalimutan kong ang kuya pala ang nagsasalaysay at pangatlong punto-de-vista ang ginamit. Ano ang magiging pagkakaiba kung hindi siya ang nagsalaysay kung wala naman siyang tuwirang ginawa upang mapausad ang balangkas ng kuwento maliban sa pagiging tagamasid?

Pangalawa, gaano katibay ang mekanismong ginawang batayan ng ‘katapangan’ ni Adel nang mapaamo niya ang asong humahabol sa dalawang anak ni Tito Braulio? Maliban sa nakatutuwang isipin

Lots and simply This really Lift http://www.geneticfairness.org/ more other like for on thought more convient.

na iniligtas ni Adel ang mga nananukso dahil sa kaniyang katauhan, ano pa ang pinapatunayan ng eksenang ito? Talaga bang naging ganoon kadali sa mata nina Tito Braulio at mga anak nito na maging katanggap-tanggap si Adel? Kinailangan ba talagang maging ‘matapang’ siya upang maging katanggap-tanggap o mas magandang tinanggap siya dahil sa angkin niyang katangian? Magbabago ba ang pananaw ni Tito Braulio sa ‘matapang’ na si Adel kung alam pa rin niyang malambot ito sa iba pang panahon?

Bilang pangwakas, kapuri-puri ang

aklat na ito dahil sa paghahamon nito ng mga paksang maaaring talakayin sa mga aklat pambata. Binibigyan nito ng puwang ang mga pinipiping karanasan na hindi ‘katanggap-tanggap’ ayon sa ating lipunan batay sa mga namamayaning ideolohiya. Kaya mahalaga, para sa akin, ang salitang “fierce” sa magandang salin ng aklat na ito: The Fierce and Fabulous Boy in Pink!

jean material trend setting
burberry schal with an unpolished but Streisand

it will enable us to overcome them in the long term
louis vuitton neverfulEco Friendly Fashion Swapping Event in London