Panitikang Pambata sa Filipinas: 2000-2013

Binubuksan ni Eugene Y. Evasco ang talakayan tungkol sa panitikang pambata sa Filipinas sa aklat na Bumasa at Lumaya 2 ng isang paglalahad ng mga naging paratang sa industriya – hot pandesal mentality, masyadong wholesome, at kulang sa orihinalidad. Bagaman naiitindihan niya ang mga paratang na ito, inilalahad niya sa buong artikulo na marami nang naging “sagot” sa mga ito mula noong 2000 hanggang 2013.

Inilathala ng Anvil Publishing House ngayong taon, proyekto ng Philippine Board on Books for Young People ang Bumasa at Lumaya 2 upang magbigay ng mas napapanahong sanggunian tungkol sa panitikang pambata sa bansa. Simula kahapon hanggang sa ika-23, ang araw na ilulunsad ito sa Xavier School, San Juan, itatampok ng isang grupo ng mga blogger ang aklat na ito.

 

BL2 Blog Tour Banner

 

Komprehensibong Tala

Mainam na nagsimula ang Bumasa at Lumaya 2 sa isang pagsasakasaysayan ng panitikang pambata sa bansa dahil nabibigyan nito ng konteksto ang iba pang artikulo sa aklat. Ang nakatutuwa sa artikulong ito ay ang pagiging masaklaw ng mga idinidiin nitong mga paksa, tulad ng pag-usbong ng mga hindi tradisyonal na anyo ng mga aklat, radikal o hindi kumbensiyonal na paksa ng mga akda, pagsasalin, mga patimpalak at gawad sa paglikha ng mga akdang pambata, at kritisismo.

Mainam ding basahin ang nauna sanaysay ni Evasco na “Sitwasyon ng Panitikang Pambata sa Filipinas (2012-2013)” upang matingnan pa ang ibang nangyari sa mga larangang hindi nabanggit sa artikulo.

 

Bumasa at Lumaya

 

Paglikha Mula sa Rehiyon

Dahil sinusuportahan ko talaga ang paglikha ng mga aklat pambata sa iba’t ibang rehiyon sa Filipinas, natutuwa ako sa bahagi ng artikulo na inisa-isa ang mga nangyayari sa mga rehiyon labas ng Kamaynilaan. Sa pagbibigay ng espasyo sa paksang ito, nahihikayat ang pagpapatuloy at pagdami pa ng mga katulad na gawain.

Mapapansin lamang na hindi na tinatalakay pa ang usaping ito labas ng artikulo ni Evasco, maliban siguro sa panaka-nakang pagbanggit na hinihikayat ang paglalathala mula sa mga rehiyon. Umaasa akong lumago pa ang paglikha mula sa mga rehiyon at magkaroon sana sa susunod na edisyon ng Bumasa at Lumaya ng hiwalay na artikulo tungkol dito.

 *
Mula ang larawan ng aklat sa PBBY Facebook page.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.