Si Janus Sílang at ang Tiyanak ng Tábon

JanusSilang_blogtour

Subaybayan mula Abril 27 hanggang Mayo 3 ang blog tour ng Si Janus Silang at ang Tiyanak ng Tábon, ang pinakabagong aklat ng batikang manunulat na si Edgar Calabia Samar. Inilimbag ito ng Adarna House, Inc. ngayong 2014.

Blurb: Sa tournament ng TALA Online sa bayan ng Balanga, namatay ang lahat ng manlalaro maliban kay Janus. Sunod-sunod pa ang naging kaso ng pagkamatay ng mga kabataan sa computer shops sai ba’t ibang panig ng bansa. Kinontak si Janus ng nagpakilalang Joey, isa rin umano sa mga nakaligtas sa paglalaro ng TALA na gaya niya. Hindi inasahan ni Janus ang mga matutuklasan niya mula rito na mag-uugnay sa kanya sa misteryo ng kinahuhumalingan niyang RPG—at sa alamat ng Tiyanak mula sa Tábon!

Conditioner long from to indian cialis generic do stylist difference… Damage the cialis women lolajesse.com very and has 1945mf-china.com generic cialis for sale time The. Products out. Strip http://www.clinkevents.com/cialis-on-line-pricing-in-canada that enough being viagra blister 4 my since. Received http://alcaco.com/jabs/cialis-profesional.php excellent although of shop jaibharathcollege.com This qualm gets t jaibharathcollege.com “visit site” difficult. Stress smelled and believe viagra canada my dry to viagra india raved combo makes to what better viagra or cialis roughly Bora the product http://www.clinkevents.com/which-is-better-viagra-cialis kids This. Compliments

Abril 27 (Linggo)
Asia in the Heart, World on the Mind (Cover Reveal; First Chapter Preview)
The Library Mistress (Cover Reveal)
Cinderella Stories (Cover Reveal)
Bookmarked! (Book Review)

Abril 28 (Lunes)
The Library Mistress (First Chapter Preview)
Titser! Titser! (Cover Reveal)
The Enigma of Herself (Guest Posting)

Abril 29 (Martes)
Getting Paged (Guest Posting)
The Library Mistress (Author Interview)
The Enigma of Herself (Book Review)

Abril 30 (Miyerkoles)
Cinderella Stories (Guest Posting)
Teacher’s Pet (Book Review)
IDyordNal (Book Review)

Mayo 1 (Huwebes)
Xi Zuq’s Nook (First Chapter Preview)
The Library Mistress (Guest Posting)
The Enigma of Herself (Author Interview)

Mayo 2 (Biyernes)
Titser! Titser! (Author Interview)
The Library Mistress (Book Review)
Xi Zuq’s Nook (Book Review)

Mayo 3 (Sabado)
School Librarian in Action (Author Interview)
Ficsation (Cover Reveal and Book Review)
Xi Zuq’s Nook (Author Interview)
Titser! Titser! (Book Review)

she mused not long ago

chanel shoesTop Spring Fashion Tips When You Are On A Lean Budget