Ang Ikaklit sa Aming Hardin

Header

“Ang Ikaklit sa Aming Hardin” ay isang aklat pambatang tumatalakay sa mga di-kumbensiyunal at di-tradisyunal na pamilya. Partikular nitong tinutuunan ang mga hamong hinaharap ng isang batang may dalawang nanay.

Kuwento ito ni Bernadette Villanueva Neri na may guhit ni CJ de Silva, salin sa Ingles ni Jennifer del Rosario-Malonzo at layout ni Jennifer Padilla-Quintos. Inilimbag ito ng Publikasyong Twamkittens (2012).

Cover

 

XI ZUQ

Walang pagkukunwari ang pagsasalaysay tungkol sa anyo ng pamilya ng pangunahing tauhan sa kuwento. Ipinapakita at kinikilala nito ang isang makatotohanang kalagayan na may iba’t ibang anyo ng pamilya sa lipunan. Makatotohanan din ang pagtatampok sa naramdaman ni Ikaklit, ang batang bida sa kuwento nang malámang hindi pangkaraniwan ang anyo ng kaniyang pamilya.

Magandang simbolismo ang isang bulaklak sa hardin ng isang indibidwal. Ang pagganda atpaglago nito ay nakasalalay hindi sa uri nito kundi kung paano ito pinalaki. Hindi naman pilit ang paggamit ng mga bulaklak sa kuwento sa konteksto ng batang tauhan.

May mga kaibigan akong pumuna na masyadong positibo ang kuwento, lalo na sa linyang “Lahat kami, tinutukso. Pero ang hindi nila alam, masaya at kontento kami sa aming mga pamilya.” Sa bahaging ito, inilalarawan ni Ikaklit ang mga kaklase niyang may hind ring pangkaraniwang anyo ng pamilya. Magandang puna nga ito pero, sa tingin ko, kinakailangan ito ng kuwento upang matanggap ng mambabasa na walang masama sa mga hindi pangkaraniwang anyo ng pamilya. At hindi totoong napakapositibo ng kuwento dahil ipinakita rin ang naging mga hamon ng tauhan.

Bukod sa pinakapaksa nito, marami pa akong natutuhan mula sa aklat. Naturuan ako nito kung paano magtanim ng mga halaman at bulaklak. Totoong-totoo na isang estratehiya sa paghahalaman ang pagkanta sa mga ito. Maganda rin ang tuon sa pagtutulungan ng pamilya sa pagtatanim, lalo na ang paggabay ng mga magulang ni Ikaklit sa kaniya.

Makatotohanan ang ilustrasyon ng aklat, na sa tingin ko, ay akma lamang sa pinapaksa nito dahil naglalahad ang aklat ng isang katotohanan.

Unang aklat ito na nabasa ko na kinikilala ang lahat na naging bahagi sa paggawa ng aklat, mula awtor, ilustrador, tagasalin at dibuhista nito. Paalala ito na ang mga aklat pambata ay nabubuo sa kolaborasyon ng manunulat, editor, tagasalin, ilustrador, taga-layout, at minsan maging ang mga edukador o sikologo. Lahat ng mga ito ay may mahahalagang papel sa pagbuo ng aklat.

Tulad ng bulaklat na ikaklit, matayog ang tindig ng aklat na ito sa pagpapayaman ng halamanan ng panitikang pambata sa Filipinas. Umaasa ako na madagdagan pa ng mga halaman at bulaklak ang harding ito.

WIBS SUSA

Sa ating pagkilala sa kahit anong kuwento, tila nakasanayan na ng ating henerasyon ang pag-abang sa ideyang, “what’s the moral of the story?” Sa bawat pahinang ninanamnam ng ating mga mata at isip ito ang namumutawing ideya sa ating pagbabasa. Kataka-taka ang magkaroon ng ganitong pokus sa mga aklat subalit para sa librong Ang Ikaklit sa Aming Hardin ni Bernadette Neri sapat ba na ito lamang ang bigyang tuon?

Una kong narinig na kinuwestiyon ang ideya ng, “What’s the moral of the story?” ni Russell Molina. Ginamit niya ito sa pagsasalaysay ng kaniyang buhay bilang manunulat. Sa aking pakikinig, nagsimula akong pagtakhan ang ganitong paglapit sa mga libro. Subalit hindi naman natin maitatanggi na mahalaga ang aral sa loob ng ating mga binabasa. Subalit sa kasong ito tila mas makapangyarihan ang realidad na ipinakikilala ng Ikaklit.

Sa aking pagtalakay ng panitikang ito sa klase namangha ako sa reaksiyon ng mga bata. Ang pinakaunang ideyang napalitaw nila ay ang pagkilala sa pagkakaiba ng mga tao. Kung tutuusin hindi naman isyu ng mga bata ang pagkakaroon ng dalawang nanay. Para sa mga batang binasahan ko ng libro, mas naantig sila sa kuwento ng batang inaasar sa loob ng paaralan. Naging mas sensitibo sila sa paksa ng bullying at kung papaano maiparamdam ang pagtanggap sa mga taong iba sa kanila. Mas may talab sa kanila ang tema ng kaibigan higitsa mas kilala nating paksa ng lesbianism sa loob ng akda.

Isa rin sa mga temang kinapitan ng mga bata ay ang pamilya. Hindi isyu sa mga bata ang kasarian ng mga magulang ng pangunahing tauhan. Para sa mga bata ang pamilya ay isang lugar kung saan nakahahanap ng pagmamahal at pag-aaruga (at sila mismo ang nagsabi nito). Hindi ito limatado ng kasarian, kayamanan, pangalan, o kakayahan. Para sa mga bata, mas matimbang ang kakayahan ng isang pamilyang magpalaki ng isang mahusay na tao sa halip na sa uri ng pamilyang kinabibilangan nito.

Isa marahil sa mga nakaliligtaang tingnan sa mga aklat pambata ang ilustrasyon (lalo na sa mga gumagamit nito sa paaralan). Totoong malaman ang mga kuwento sa mga pinipiling panitikan ng mga guro. Ayon sa mga bata isang obra ang mga larawan ni CJ de Silva. Ayon sa klaseng binasahan ko ng Ikaklit, nakaramdam sila ng init o warmth sa mga ilustrasyon sa libro. Hindi raw ito tulad ng mga binasa sa kanilang libro na abstrakto ang paraan ng paglalarawan. Malinaw at nakaantig ang pagkakaguhit sa libro, malaking tulong ang ganitong pakiramdam lalo na sa tema nitong tungkol sa pamilya. Marahil hindi ito ang unang tinitingnan ng ilang mambabasa subalit para sa mga mag-aaral na biswal isa ito sa mga mahahalagang aspekto ng aklat.

Ayon sa mga teorya ng edukasyon ang bawat isa sa atin ay may pinanghahawakang schema. Ito raw ang kakayahan nating kumilala ng mga bagay, ideya at konsepto ayon sa ating mga karansan at realidad. Bilangguro, tila masyado tayong nagpapakahon sa ating mga sariling pananaw. Mas kinikilala natin ang mga bawal at dapat. Masyado nating inaalala ang paraan ng pag-intindi ng mga bata.Subalit ang ganitong pag-iisip ang mismong pagkabansot na dapat nating labanan. Tila tayo pa ang hindi makabitiw sa masisikip nating utak at nakalilimot tayong kilalanin ang mga tinuturuan natin. Sila ay mga bata, tayo man ang humuhubog sa kanila, sila pa rin ang dapat na kumilala sa lalim at kakayahan ng kanilang mga isip.

Si Wibs Susa ay nagtapos ng AB Panitikan sa Kagawaran ng Filipino, Pamantasan ng Ateneo de Manila. Kasalukuyan siyang kumukuha ng Masterado sa Language Education sa Kolehiyo ng Edukasyon, Unibersidad ng Pilipinas, habang nagtuturo ng Filipino sa Raya School.

*

Huwag kalimutang lumahok sa GIVEAWAY upang manalo ng signed copy ng aklat at DVD. Panoorin din ang video ng pagtalakay ni Bernadette Neri sa aklat.

valentino studded heelsTargeting Clients Utilising the Power of Direct Mail Printing