Latest Posts
Members of UP SOCCSKSARGEN and MSU Federation of Elementary Educators distributed books and read a story to the Sama Dilaut students of Bawing Elementary School.
7
Farrah Polestico’s Rumor Has It (2015) is straight out of any teenage girl’s daydreams.
27252272
"At ngayon ko nalaman na mas mahirap pa lang sumulat ng kuwento para sa 0-4 na mga bata. Nagkukuwento ka na parang walang ikinukuwento. Nagsusulat ng kuwento gamit ang kakaunting mga salita."
10463962_10203446865084554_412389364285599433_n
"Sa kabuuan, mas nakikita ko na sa pagmamahalan ng mag-ina umiikot ang kuwento kaysa sa makinang makinang. Para sa huling eksena, ginuhit ko ang anak na masayang sinusukatan ang ina para ilarawan ang pagmamahal nila."
IMG_0969
Bilang bahagi ng Bumasa at Lumaya 2 Blog Tour, narito ang maikling komentaryo ko pagkatapos mabasa ang pagsasakasaysayan ni Eugene Y. Evasco ng panitikang pambata sa Filipinas mula 2000 hanggang 2013.
BL2 Cover